Özel Öğrenme Güçlüğü ve Ergoterapi

Özel Öğrenme Güçlüğü ve Ergoterapi

Ergoterapi bireylerin kişisel özellikleriyle uyumlu, ihtiyacına yönelik, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren birey merkezli bir sağlık mesleğidir. Kişilerin anlamlı ve amaçlı bulduğu her aktiviteye ulaşımını ve katılımını kolaylaştıran, destekleyen her türlü tıbbi ve sosyal müdahaleler ergoterapi yaklaşımı içerisinde yer almaktadır. Müdahale yaklaşımlarının temelinde ise bireylerin bağımsız olarak günlük yaşamlarını sürdürmeleri ve sosyal çevrelerine uygun düzeyde katılım göstermeleri yer almaktadır.

Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların yaşamış olduğu problemler incelendiğinde temel günlük yaşam becerilerinin gerçekleştirilmesi ve akademik olarak akran seviyesine ulaşmada motor yeterlilik ve duyusal temelli sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Özellikle motor yeterlilik alanında yaşanılan sorunlar çocukların sosyal ortam entegrasyonu ve akranları ile kurdukları ilişkilerin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından önem arz etmektedir. Ergoterapi seanslarında buna yönelik olarak fiziksel, duyusal ve kognitif becerileri desteklemekle birlikte günlük yaşam, serbest zaman, okul ve üretici aktivitelerinde bağımsızlık hedeflenerek oyun temelli müdahale programları uygulamaktadır. Ergoterapi özel gereksinimi olan çocuklarla okul ortamlarında, evde ve kliniklerde, çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik farklı içerikte müdahale yöntemlerini içermektedir.

Ergoterapistlerin Özgül Öğrenme Güçlüğünde Çalışma Alanları

Duyu bütünleme, dikkat geliştirme, ince ve kaba motor beceriler, görsel ve işitsel algı becerileri, kinestezi, motor planlama, el-göz koordinasyonu, visuomotor entegrasyon ve el içi manipülasyon becerilerini kapsamaktadır.

Hangi Çocuklarımız Ergoterapi'ye İhtiyaç Duyar?

 • El becerilerinin zayıflığı, yazı yazma becerilerinin zayıflığı, yazı yazarken uygun miktarda basınç kullanamama
 • Denge, postural ayarlamaları yaparken zorlanma
 • Vücudunun çift tarafının kullanılması,
 • Koordinasyonu gerektiren aktiviteleri yapmakta güçlük çekmek (pedal çevirmek,yüzmek,düğüm atmak)
 • Kalem ya da makas gibi aletleri pozisyonlamada problem
 • Baş ve göz hareketlerinin uyumlu olmaması
 • Vücudunun her iki tarafını uyumlu kullanamaması
 • Vücut imajı-şeması problemi
 • Sıralı işlerde bir işi sırasına göre yapamamak (praksis becerileri)
 • Kurallı işleri yerine getirirken zorluk
 • Dikkatini toplayamamak
 • Yaşıtlarına göre hareketlerde yavaşlık
 • Karmaşık komutları anlayamamak
 • Sabah ya da yatma zamanı rutinleri gibi günlük yaşam aktivitelerini planlama,organize etme, sıralama ve bitirmede zorluk
 • Sağ sol ayrımı problemleri

Ek Resimler

Benzer İçerikler