İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur. Birey, doğumdan başlayarak pek çok bilgiyi, işitmesini kullanarak öğrenir. Böylece işitme duyusu ile sürekli olarak çevresindeki diğer bireylerin konuşmalarını duymakta, bu sesler ile o anda oluşan olaylar arasında bağlantı kurmakta ve bu seslere anlam vermektedir. İşitme engelli birey ise, işitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye en uygun yaşlarda, konuşma ve dili öğrenme fırsatını kaçırmakta ve hem anlama hem de konuşma becerilerinde sorunlar yaşamaktadır. Konuşma ve dil sorunlarına bağlı olarak da bilişsel, motor koordinasyon, duygusal-sosyal, eğitim-öğretim, mesleki ve toplumsal alanlarda da güçlük çekmektedirler.

Doğumdan sonra gerçekleştirilen “Yeni Doğan İşitme Taraması” oldukça önemlidir. Eğer çocuğunuzun işitmesi ile ilgili bir problem olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden bir KBB hekimine başvurmalısınız.

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/04010347_itmeengellibireylerdestekeitimprogram.pdf

İŞİTME KAYBI AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİ

Doğumdan önce, doğum sırasında ya da sonrasında oluşabilecek problemler

 • Hamilelik sürecinde geçirilen enfeksiyonlar
 • Düşük doğum ağırlığı
 • Yüksek billuribin seviyesi
 • Ailede işitme kaybı olan birey varlığı

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Birçoğu normal zeka düzeyine sahiptir ancak işitme azlığına bağlı olarak öğrenme güçlüğü yaşayabilirler.
 • Bazı sesleri işitemediklerinden dolayı üretimini yapamayabilirler.
 • Konuşma anlaşılırlığı düşük olabilir.
 • Okuma-yazma konusunda zorluk yaşayabilirler.
 • Matematiksel işlemlerde zorlanabilirler.
 • İçe kapanık, sinirli tavırlar sergileyebilirler.
 • Koklear implant ya da işitme cihazlarını takmak istemeyebilirler.


KURUMUMUZDA UYGULANAN DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

Tüm uygulamalarımızda amacımız bireyin kendini sözel olarak ifade etmesidir. Bu konuda en önemli noktalar “Erken Tanı, Erken Cihazlandırma, Erken Eğitim” prensiplerinin gerçekleştirilmiş olmasıdır.

DESTEK EĞİTİMİN AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;

 • İşitme becerisini en üst düzeyde kullanmaları,
 • İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri,
 • İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,
 • Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri,
 • Temel matematik becerilerini kazanmaları,
 • Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.

 

Ek Resimler

Benzer İçerikler