Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Bireyin sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisinde kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen yetersizliklerdir. Bu yetersizliklerde işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Bu yetersizlikler belirli bir tıbbi nedene dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli engel gruplarına ikincil olarak eşlik edebilir.

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/14093220_dilvekonumagldestekeitimprogram.pdf

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ ALT GRUPLARI

Sesletim (Artikülasyon) ve Ses Bilgisi (Fonoloji) Bozuklukları

Akıcı Konuşma Bozuklukları

Ses Bozuklukları

Gelişimsel Dil Bozuklukları

Edinilmiş Dil Bozuklukları

Rezonans Bozuklukları

Motor Konuşma Bozuklukları

DESTEK EĞİTİMİN AMAÇLARI

Program ile bireylerin;

  • Sesletim (artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık (fonolojik) becerilerini geliştirmeleri,
  • Günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmaları,
  • Sesini kalite, perde, şiddet, rezonans, ve/veya süre gibi özellikler yönünden yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kullanmaları,
  • Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
  • Okuma- yazma becerilerini geliştirmeleri,
  • Günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları beklenmektedir.


DESTEK EĞİTİM VEREBİLECEK MESLEK GRUPLARI

Dil ve Konuşma Terapisti

Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Uzmanı

Yetkili personelin derslerini destekleyecek şekilde Uzman Öğreticiler ile iş birliği içinde çalışılabilir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Ek Resimler

Benzer İçerikler